Култура

Императорско писмо ще се извисява на площада в Никополис ад Иструм

В Никополис ад Иструм още преди откриването на археологическия сезон започна практическата работа по една от най-интересните и важни за популяризирането на обекта дейности. Регионален исторически музей и Сдружение „Бъдеще за Никюп“ са партньори в спечеления проект пред Лидл – България за опазване на културно-историческото наследство. Темата на проекта Писмото на императорите Септимий Север и Каракала до жителите на Никополис ад Иструм – експониране и социализиране изцяло отразява това, което ще бъде извършено в римския град.

Интересният и важен оригинален епиграфски паметник, с височина близо 3 м и тежащ около два тона, е открит още в началото на миналия век. Текстът представлява издялано върху камъка препис на оригиналното писмо на Септимий Север и на Каракала, в което императорите благодарят на гражданите на Никополис за финансовата помощ, която те им оказват. Археолозите не издават цялостния прочит на надписа и неговата история, защото тя е много любопитна и ще бъде представена едва след като надписът заеме отново своето място там, където е бил и преди почти 1800 години.

Започна почистването на фрагментите и тяхното консервиране, което се извършва от реставратора в Регионалния музей във Велико Търново Руен Хаджиниколов. Специалистът работи с най-съвременните консервационни материали, ползвани в практиката на известните музеи при обработката на лапидарни паметници. Изборът на технологията при работа с движимия паметник от Никополис е консултиран както с българските реставратори, така и с опита на известни европейски учени. Реставраторът от търновския музей през предходния сезон обмени практически опит при работата с подобен паметник – постамент за статуя на император Гордиан III от същия варовик, открит в Нове, където екипът се ръководеше от Петър Замбжицки от Института по консервация и реставрация при Академията за изкуство във Варшава.

Докато текат консервационните дейности се подготвя и стабилната основа на постамента, върху която надписът ще бъде изправен.

Екипът, работещ по проекта, се надява, че до 18 септември, когато  според някои учени Никополис ад Иструм е основан, императорското писмо ще бъде експонирано и достъпно за посетителите на археологическия резерват.

снимка – Археологът Калин Чакъров, реставраторът Руен Хаджиниколов и археологическите работници Ивайло Наков и Мариян Чернев подготвят фрагментите от императорското писмо за консервация. В работата участва и един доживял до наши дни римлянин! Аниматорът Митко Спасов помага на екипа.