Икономика

Има ли „социална кауза” в дигиталния свят?

За първи път тази година в проучването Innovationship 2018, което представя прогреса на дигиталния бизнес в страната, е зададен въпросът за социалната кауза.

В наши дни все по-често се говори за социално предприемачество, но какви са реалните цифри? Има ли бизнесът изобщо интерес от подобна кауза? Едва 2% от участниците в допитването са НПО-та,  всички останали са компании, създадени да генерират печалба.

Ето защо резултатите са смайващи.

45% заявяват, че за тях е важно да имат и социална кауза. Въпреки, че имат амбицията да предложат глобална иновация и правейки го, в същото време те търсят начин да променят обществото, в което живеем. Да оставят свой отпечатък. Такава нагласа се наблюдава във всички фази на развитие на компанията – startup, seed, дори при утвърдените такива. Разбира се, важният въпрос е – добре, социална иновация.

Но това реално генерира ли приходи?

С други думи – може ли тези компании да са устойчиви на фона на мечтите си, на фона на това, което искат да правят в социален план? 59% от запитаните декларират положителен паричен поток. И те са предимно представителите на нови, млади, иновативни дигитални компании. 65% от компаниите за услуги са печеливши, докато едва 50% от продуктовите компании са. Изводът е – в сферата на услугите, шансът за печалба е по-висок. Но големите „печеливши”  с огромни приходи са установените, продуктовите компании. Услугите биха могли да бъдат двигател в началото, но ако наистина една фирма иска да се конкурира на глобално ниво е необходим и продуктов компонент или дори само такъв.

 

 

 

 

 

Изводът е следният – в сферата на услугите, шансът за печалба е по-висок. Но големите „печеливши” са установените компании, с огромни приходи –  продуктовите компании. Услугите биха могли да бъдат двигател в началото, но ако наистина една фирма иска да се конкурира на глобално ниво е необходим и продуктов компонент или дори само такъв.