Образование

Изтича срокът за кандидатстване по проект „Студентски практики”

До средата на юли студентите и работодателите могат да се включат в проект „Студентски практики“ – Фаза 1. От практическо обучение могат да се възползват студентите от 48 висши училища в страната. То е в рамките на 240 часа и отнема средно около два месеца. Желаещите да участват трябва да се регистрират в информационната система на адрес https://praktiki.mon.bg/sp/.  Това стана ясно на заключителната работна среща с представители на работодатели, висши училища и екипа за организация и управление на проекта, която се проведе в Икономическия университет – Варна.

Над 100 000 са регистриралите се за участие, като 81 000 са студенти, обяви ръководителят на проекта Соня Кръстанова. От тях 44 075 младежи са със сключен договор за провеждане на практическо обучение, а 40 712 вече са завършили своя стаж. С това индикаторът за успешно приключили практики е изпълнен.

Възпитаниците на Софийския университет участват най-активно в проекта, като до момента 3542 са били включени в практиките. Следват ги студентите от УНСС, Пловдивския, Югозападния и Великотърновския университет. Десетте професионални направления, в които има най-много регистрирани студенти, са „Икономика – 13 731, „Педагогика“ – 6042,  „Право“– 5076, „Администрация и управление“ – 4954, „Здравни грижи“ – 3935, „Медицина“ – 3789, „Педагогика на обучението по…“ – 2763, „Комуникационна и компютърна техника“–  2705, „Информатика и компютърни науки“ – 2689, „Архитектура, строителство и геодезия“-  2283.

В информационната система на проекта са регистрирани над 6000 обучаващи организации. С най-много практиканти са УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, – 547 студенти,  УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – град Плевен, – 493, Детска градина № 8 – Благоевград – 415, Институт по полимери на Българска академия на науките – 383, и др.

Основната цел на проект “Студентски практики“- Фаза 1, който приключва на 29 септември 2018 г., е да се увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите спрямо динамиката на пазара на труда. По време на практиките в реална работна среда студентите получават нови знания, умения и компетентности по специалността, по която се обучават във висшето училище. Тези практически умения все повече се търсят от работодателите и помагат на студентите при намиране на работа след завършването им.

Доказателство за това е фактът, че на над 16% от успешно завършилите своята практика е предложена работа. 60% от възпитаниците на Колежа по мениджмънт, туризъм и маркетинг, изкарали стаж, както и половината от техните колеги от Висшето училище по застраховане и финанси, са били наети. Сред най-търсените кадри са и практикантите от Лесотехническия университет, като 31,68% от тях са започнали да работят в обучаващите ги фирми.

Проект „Студентски практики“ – Фаза 1 се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.