Денят Икономика

Изследване на БАН: 25% от българите са работили без договор, 12% са давали или вземали подкуп

Социолозите от БАН измериха толерантността на българина към сивата икономика – тя е с индекс 61,76 по скала от 0 до 100. Изработването на този инструмент стъпи върху социологическо проучване на БАН сред 1800 българи на възраст над 15 г. Проектът на академията е пионерски и вероятно ще бъде повтарян на всеки 2 години.

Всеки втори в проучването приема за нормално съществуването на сива икономика, а всеки трети е готов да се включи в нерегламентирана практика. Реално обаче това правят 10-15%, показват данните.

24,8% от интервюираните в изследването признават, че са работили без трудов договор, а 28,6% – че са приемали да работят и да бъдат осигурявани на по-малка сума, с уговорката да получат повече пари извън трудовия си договор. 12% пък споделят, че са плащали или приемали подкуп.