Поминък

Изнесени приемни за земеделците в региона

Експертите от регионалния офис на Националната служба за съвети в земеделието във Велико Търново ще направят 9 изнесени приемни в областта през този месец. Те стартират на 11 януари в Павликени и Сухиндол. На 12 януари са в Горна Оряховица и Лясковец. Следват Свищов, Стражица, Полски Тръмбеш, съответно на 15, 16 и 17 януари. В Елена и Златарица са на 18 януари.

Срещите ще са в съответните Общински служби по земеделие.

Целта на изнесените приемни е всеки един стопанин да получи актуална информация и съвети, а също така и да проучи възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и какви са видовете схеми за подпомагане на земеделски производителите.