Образование

Изменя се наредбата за прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Правителството прие изменения в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Промените целят да поставят в равноправно положение всички заявители в двете схеми.

С последното изменение на Наредбата се въведе нов ред за кандидатстване и определяне на заявителите на плодове и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Съществуващите актове за одобрение на заявителите по тези схеми са с различен срок на действие – със срок до 3 години. Настоящите промени целят да не се допусне да има за дълъг период от време доставчици, които са получили одобрение по различни режими, като същевременно не бъдат нарушени доставките в рамките на текущата учебна година.