Култура

Изложба с 56 фотоса представя фолклорни традиции и фестивали

Фотоизложбата „Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще” бе открита в рамките на Научната конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“. Тя е част от програмата на XV-тото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново 2018.

Проектът включва разнообразни фотографии и се състои от две части. По-голямата показва експонати, отразяващи моменти от фолклорните фестивали и шампионати, провеждани в България под егидата ЕАФФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Автор на снимките е Георги Нуцов – фотограф на Асоциацията. Във фокуса на обектива му са певци, танцьори и музиканти от България, Русия, Хърватия, Молдова, Латвия, Полша, Грузия, Индонезия, Монголия, Иран, Южна Корея и др.

Втората част представя фотоснимки с резултати от четирите подпроекта на Националната програма FOLKKNOW с изпълнители ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН, ВТУ. Главна цел на програмата е разработването на методики за анотиране, дигитализиране, архивиране и представяне на българското фолклорно наследство и фолклорния фонд на ИЕФЕМ-БАН. Представени са обекти от дигиталното хранилище FOLKKNOW, състоящо се от фото, видео, аудио и текстови дигитални архиви.

Изложбата илюстрира многообразието на българския и световен фолклор, чиято съзидателна сила е в споделеното познание между различните поколения и отделните етноси. Експозицията „Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще” е съвместна инициатива на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФФ, ИМИ-БАН и ИЕФЕМ БАН.