Образование

Изложба за проф. Иван Стоянов събра преподаватели и студенти

В Музея на Великотърновския университет днес бе открита изложба на тема „Проф. д.и.н. Иван Стоянов – живот, отдаден на историята и висшето образование“, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов, ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1995-1999 г.). В нея са включени снимки от живота и дейността му, част от отличията, които е получавал през годините, негови книги. Голяма част от тях са дарени от съпругата на проф. Иван Стоянов през изминалата 2018 г.


Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов откри експозицията, а събитието беше почетено и от ректорите от предишни мандати доц. д-р Владимир Попов, проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.п.н. Пламен Легкоступ, зам.-ректорите проф. д.ф.н Невяна Дончева и проф. д.ф.н Паисий Христов. Те споделиха спомени за него, подчертаха огромния му принос за успешното развитие и утвърждаване на Великотърновския университет като важен образователен и научен център в България. Проф. д.и.н. Пламен Павлов говори за заслугите му към фондация „Васил Левски.
Зам.-кметът на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев също уважи откриването на експозицията.
На изложбата присъстваха преподаватели, студенти и приятели на проф. Иван Стоянов.