Култура

Изложбата „Русенски сюжети – един век” очаква ценители на изкуството в ХГ „Борис Денев“

Утре, 22 септември (петък), от 12:00 часа, в Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново предстои откриване на изложбата „Русенски сюжети – един век” от фонда на Художествена галерия – Русе. В колекцията са подбрани 45 картини, обединени от идеята за различен поглед към Русе и живота в него, закодирани в творчеството на русенските художници, както и такива, свързали живота си с града. Включени са творби на няколко поколения автори: Васил Стефанов – Чилито, Димитър Радойков, Димитър Диолев, Атанас Михов, Димитър Хинков, Николай Русчуклиев, Ради Неделчев, Стефан Кацаров, Йордан Парашкевов, Марко Монев, Василка Монева, Виолета Радкова, Антоний Софев, Виргиния Пенчева, Златка Стойкова, Ирена Парашкевова и др.

Пейзажи, интериори, портрети, натюрморти показват елементи от пъстрата история и битие на града, разкриват русенци в техния делник, изменящият се с годините градски облик и красотата на река Дунав. Чрез историята на града и промените в неговата атмосфера, отразени в картините, зрителят може да се запознае със стиловете, направленията и майсторските похвати в българското изобразително изкуство през XX век.