Култура

Излезе новият брой на  „ЛИТЕРАТУРЕН БЮЛЕТИН“

      За информация: В редица градове в България (извън София) се издават (издаваха) подобни вестници, които имат национален или регионален характер (или ведомствен – към някой ВУЗ, например), подпомагани финансово от общините и от частни спонсори: „Литературен глас“ (Ст. Загора), „Литературен Бургас“ (Бургас), „КИЛ“ и „Литература и общество“ (Варна) и др., някои от които през годините назад прекратиха съществуването си – „Артфорум“ (В. Търново), „Антимовски хан“ (Добрич), „Автограф“ (Бургас); други общоинформационни провинциални издания поддържат (или поддържаха) седмични или месечни страници за култура и литература, водени от литератори – в. „100 вести“ (Габрово, Велизар Велчев), „Марица“ (Пловдив, доц. Младен Влашки), в. „Борба“ (В. Търново, „Светлик“, с водещи редактори Христо Медникаров, Румяна Христова, Веселин Долчинков), „Янтра ДНЕС“ (В. Търново, „Ятрус“, Георги Н. Николов, Ружа Велчева) и др.

Идеята на Национално общество за литература и изкуство „Формула 6“ за този вестник бе премисляна повече от година (от 2012 г.) и тя беше в синхрон с тогавашните идеи за бъдещото развитие на няколкогодишната организация – продължител на Сдружение на литературни дейци „Света гора“ във В. Търново. Ето как звучеше тогава тази идея според думите на председателя на организацията и гл. редактор на вестника Сава Василев: „Това издание се появява в навечерието на една важна годишнина – половин век от създаването на Великотърновския университет. Идеята износваме отдавна – да списваме ежемесечник, който да обединява писателските сдружения, клубове и съюзи в страната. За да информира за случващото се в литературните градове“. Основната цел на изданието бе то да се превърне в обединителен периодичен орган на писателите в града и на писателските формации в страната.

Разбира се, идеята бе реализирана компромисно донякъде – излязоха три броя: бр. 1 (март 2013 г.), бр. 2 (октомври 2013 г.) и бр. 3 (май 2017 г.). Вижте тоналността на уводните статии на гл. редактор: „За брой първи и още толкова намерения…“ (бр. 1), „И пак – за новия брой и още толкова добри намерения“ (бр. 2), „Спомени за настоящето“ (бр. 3). „Още толкова намерения“, „още толкова добри намерения“ и „спомени за настоящето“. Какво да кажа – годините се въртят, но упоритият литератор не спира да събира, да редактира, да намира пари (Боже!), да прави книжни тела, така както с издаването на гигантския алманах „Света гора“ – може да има сдвоени броеве, но пропуснати години – не. Никакъв социоцентризъм (почти), никакви (почти) компромиси с качеството – провинциална България (но не само) след години ще може да се оглежда в него, макар че точно времето ще реши кои са големи и кои малки. И така, по разбираеми причини – от организационен, технически и финансов характер – правехме тематични броеве, съчетани с издание тип дайджест. А темите, естествено, бяха посветени на Велико Търново и неговите литературни университети (от 60-те, 70-те и 80-те години) – тези в старопрестолния град (от 2019 г. с решение на парламента титулуван „Историческа и духовна столица на България“) и на хълма Света гора.

Тематиката, свързана с отминалото време, предразполага към спомени и носталгии. В първия брой те течаха през думите на Търновската вълна – Марин Георгиев, Паруш Парушев, Радослав Игнатов, Таньо Клисуров, Панко Анчев, както и Живодар Душков, Свежа Дачева, Христо Медникаров, Снежана Иванова, Янислав Янков, Велизар Велчев, и по-късните Борислав Гърдев, Ружа Велчева…

Споменната традиция във втори брой продължи чрез текстове на Владимир Шумелов, Сава Василев, Иван Станков, Миролюб Влахов, Борислав Гърдев, Божидар Богданов, Ружа Велчева, Христо Медникаров и др. Третият брой се базира изключително върху 80-те години: тук носталгиите (Ружа Велчева, Бисера Дживодерова, отчасти Снежана Иванова) са редуцирани за сметка на анализаторски текстове (Пламен Антов за „Търновската вълна“) и нови публикации на художествена литература; разширява се периметъра на автори и теми – Огнян Стамболиев и Румен Стоянов за Е. Канети, Огнян Ковачев за П. Увалиев, Б. Гърдев за Димо Казасов, Радка Пенчева за Съюза на писателите от провинцията, Петър Стефанов за Ран Босилек и др.). Важна особеност на трите издания е прокарваната последователно тенденция за свързване на минало и настояще – особено чрез постоянната рубрика „От Прилива след Вълната“. А  също и литературните връзки между Великотърновския университет и писателите от В. Търново, проследяването на страници от архива на „Литературен клуб „Ем. Станев“ във ВТУ, фотокопия на творби от университетския вестник „Наука и труд“ и др., които разширяват географския и творчески ареал на представените писатели. Появяват се биографии, творби и книги на поети и писатели от цяла България, белязани от знака на старопрестолния град и неговия университет.

„Поздрави от втората половина на 80-те!“ – завършва Сава Василев в последния брой на „Литературен бюлетин“. Добре дошли в съвременността, ще кажа аз. Разбира се, преди това ще продължим преговора, за да вържем отново нишките на минало, настояще и бъдеще. Да свържем университета и града, града и страната, а ще излизаме понякога и зад границите – географски и духовни.

В новия брой ето как: чрез патоса на юбилеите и годишнините – Иван Вазов, Димо Минев, Радко Радков, Радка Пенчева, Сашка Александрова; чрез спомена за нечакано напусналите ни (и техните стихове) – Христо Медникаров, Цвятко Дечев, чрез поезията на Наталия Недялкова, чрез прозата на Георги Гроздев (София), Румен Стоянов (София), Иван Митев (В. Търново), Велизар Велчев (Габрово), Ангел Г. Ангелов (Варна), Марин Георгиев (София), Николай Стефанов (Чикаго, САЩ); ще откроим талантливото днешно поколение в рубриката „От Прилива след Вълната“ (стиховете на Александър Николов)… Разбира се и информация на преминалия във В. Търново национален форум „Литературно Търново“, посветен на 80-годишнината на Радко Радков, нови книги и награди на Снежана Иванова и Аксиния Михайлова, разказът на Иван Тодоров за енциклопедията „Литературно Търново“, инициативите на новата книжарница „Страница 394“ в старата столица, изпълнените с горчивина думи на Огнян Стамболиев за българските музикални фестивали…

Добре дошли във второто десетилетие на XXI век! Литературен пир по време на Covid-19.

В. „Литературен бюлетин“, бр. 4, юли 2020 г., гл. ред. Сава Василев, редактори – Владимир Шумелов, Радослав Радев, предпечат Иван Иванов, печат „Фабер“, В. Търново. Издава Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ със съдействието на Община Велико Търново.

Владимир Шумелов