Култура

Излезе новата литературнокритическа книга на Владимир Шумелов „Широко отворени очи“     

Излезе новата литературнокритическа книга на Владимир Шумелов „Широко отворени очи“.  Тя обединява критически страници в областта на оперативната литературна критика, писани от Владимир Шумелов в периода 2017 – 2022 г. По този начин книгата продължава неговите критически опити върху българска и преводна литература от близо 30 години насам.

В този проект жанрът е относително хомогенен – оперативно-критически текстове (от ревю до статия) само върху книги на български автори, издадени в определен период (2017 – 2022 г.) и рецензирани по определен повод (или без повод). Както и при предишни негови книги корпусът от текстове с литературна критика не звучи стилово разнопосочен и ръкописът изкуствено сглобен. Именно езикът и стилът са тези, които спояват текстовете в единно цяло, защото през годините авторът успя да наложи свой уникален критическо-есеистичен език и стил, които го правят разпознаваем сред не толкова големия брой творци и академични изследователи у нас, заминаващи се с оперативна критика. И несъмнено за тази особеност на критикà спомагат и белетристичният му талант и творческа нагласа.

Общо представените книги на български автори тук са около 72, а целта на това изследване в голяма степен е представена в уводния текст на Владимир Шумелов „За критиката“ (нещо като кредо на дългогодишните му занимания), в който има както скепсис от подобни занимания, така и оптимизъм за ролята на критиката.

Сборникът „Широко отворени очи“ включва раздел с наблюденията на автора върху отделни заглавия на автори в периода 2017 – 2022 г., представени хронологично – Георги Господинов, Десислава Неделчева, Христо Добротинов, Мая Славова, Данка Калчева, Кирил Попов и др. В отделни раздели са представени дебютните книги от националния конкурс „Южна пролет“ – 2020 г. (протекъл онлайн в условията на пандемия), книгите от конкурса за Габровските „Априловски награди“ (2020 г.), както и прозаическите книги от Годишния литературен преглед в Бургас през 2021 г. Наблюдава се както откриването на нови имена и тенденции, така и връщането към книги на вече представяни автори (в тази и предишни книги на Владимир Шумелов), което е полезно откъм постигането на плътност и пълнота в критическата презентация на дадени автори. Тези текстове не държат да йерархизират, да създават субординиращи списъци от имена и книги; те имат задачата да покажат един (субективен) поглед върху българска литература, в голямата си част останала необгледана критически и медийно – и в столицата, но повече извън нея.

В книгата можем да прочетем критически думи и за книги на великотърновски автори от разглеждания период – на Снежана Иванова, Янислав Янков, Светла Андреева, Радка Пенчева, Николай Стефанов, Иван Тодоров, Миролюб Влахов, както и новата вълна литератори от ВТУ, представени в сб. „Протуберанси“.

С тази книга и белетристичният сборник „Топла човешка точка“, който ще излезе всеки момент, авторът отбелязва своята годишнина.