Култура Образование

Издирват по проект бележити търновци и европейци с принос за развитието на старата българска столица

Стартира изпълнението на проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново”. Бенефициент е Държавна агенция „Архиви”, а изпълнител отдел Държавен архив при Дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново. 5241 лева е бюджетът на проекта. Финансирането в размер на 4999 лева се осигурява от Национален фонд „Култура”, Агенция „Архиви” участва с 242 лева, съобщи ръководителят на проекта Боряна Маринова. Партньори са Областната администрация, Община Велико Търново, Историческият факултет на Великотърновският университет, Профилираната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, Демократичен съюз на българите в Румъния- Букурещ, и държавните архиви в Русе, Габрово, Разград и Силистра. В продължение на осем месеца в хранилищата на архивите ще бъдат издирвани, проучвани и популяризирани документи, свързани с темата на проекта.

Изследователските резултати ще бъдат представени в изложби, чрез интернет и мултимедийни средства и по време на информационни срещи.