Култура

Издателството на ВТУ участва в изложението „Алея на книгата”

Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ към Великотърновския университет участва със свой щанд в най-мащабното пътуващо книжно изложение в България – “Алея на книгата”, което се провежда в град Варна от 31 юли до 9 август 2020 г.

Участието на издателството, което е част от Информационно-библиотечния и издателски комплекс, е със съдействието на ректорското ръководство и лично на ректора проф. д-р Христо Бонджолов.

Единадесетото издание на Алеята тази година събра над 50 книгоиздатели и книготърговци в традиционните бели шатри по продължението на пешеходната част на морската столица.

Варненските читатели и ценители на академична литература не отминават, а с интерес се спират пред щанд № 14 на издателството. И това далеч не е случайно – дължи се на богатия избор от над 200 подбрани за целите на събитието книги – монографии, учебници, учебни помагала, сборници, годишници и др., представителни за всички факултети на ВТУ „Св. св, Кирил и Методий“.

Екипът на издателството не прекрати активната си работа по време на извънредната обстановка в страната, за да предложи на читателите поредица от нови книги. Сред тях се открояват: сборник с подбрани студии и статии от чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров; „Трансформиране на силова институция: Политики и подходи (При прехода от посттоталитарна към демократична организация в България)“, особено актуално изследване с автор ас. д-р Иван Кирилов Иванов; „Граматика на духа“, юбилеен сборник за 70-годишнината на доц. д-р Любка Стоичкова; първото литературоведско изследване в България, посветено на военното творчество на Ернст Юнгер – „Ляво поколение, дясно поколение“ с автор проф. д.ф.н. Владимир Сабоурин.

Най-търсени традиционно са изданията на Филологическия факултет и Историческия факултет, както и обзорните изследвания по естетика на проф. д.изк. Валентин Ангелов и на авторите от Факултета по изобразително изкуство. Не по-малък интерес предизвкват публикациите на Православния богословски факултет, монографията на доц. д-р Павлин Събев „Теологияvs. текстология?“ и др.