Община

Изградена е основата на новата улица в квартал „Зона Б”

Напредва строителството на улица „Драган Цончев“ в квартал „Зона Б“. С изграждането ѝ ще бъде подобрена градската среда и ще бъде оптимизирано движението в жилищния район.

Вече е оформена пътната основа, работи се по валирането на леглото. Поставени са отводнителни шахти, монтирани са и стълбовете за новото улично осветление. Предстои изграждането на тротоари, а съвсем скоро ще започне полагането на асфалтовата настилка. Оформени ще бъдат и подходи към гаражите.

Инвестицията в инфраструктурния обект е част от проекта на Община Велико Търново за строителство на шест улици в кварталите „Картала“ и „Зона Б“ и е финансирана с целеви средства от държавата.