Съд

Изгониха син, тормозил майка си, за 18 месеца от семейното жилище

Мъж от Килифарево, подложил родната си майка на тормоз, е изгонен със съдебно решение да напусне за 18 месеца общото им жилище. С решение от 21.08.2018 година Великотърновският районен съд постановил спрямо П. Н. Г. мерки за защита от домашно насилие, като му е вменено в задължение да се въздържа от насилие спрямо майка си Б. А. Г. Издадена е и заповед за защита. Пострадалата майка, обаче, обжалвала решението, тъй като синът не бил отстранен от съвместно обитаваното жилище, както тя искала.

На 30.06.2018 год., около 21:30 часа, синът влязъл в стаята на майка си, насочил пистолет към нея, заплашил я с убийство и стрелял в пода. Ужасът от преживяното и страхът, че случката ще се повтори, накарали жената да поиска защита чрез отстраняване на мъжа от дома и да му бъде забранено да я доближава за срок от година и половина. Окръжният съд в старата столица уважил искането на жената с мотивите, че претендираните мерки за защита са адекватни на заплахата, която насилието на ответника съставлява. „Отличава се с особена дързост, а обстоятелството че е извършено в нетрезво състояние сочи на неконтролируемост на поведението на нарушителя. Затова спрямо него следва да бъдат постановени най-тежките мерки за защита и за максималния, посочен в закона, срок. Само в един такъв вариант молителката би могла да се чувства защитена, а целта на закона – реално постигната.” – казват окръжните магистрати.

С решението си те отстраняват сина от жилището за срок от осемнадесет месеца, считано от привеждане на решението в изпълнение. Забраняват на П. Н. Г., да приближава майка си на по-малко от петнадесет метра, обитаваното от нея жилище и местата за социални контакти и отдих, на които последната присъства, за срок от осемнадесет месеца, считано от 13.11.2018 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.