Култура

Избраха великотърновец в Управителния орган на ЮНЕСКО Център 2 – България

Калоян Николов, президент на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ бе избран за член на Общото събрание и Член на изпълнителния съвет на Регионален център за опазване на нематериално културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Сесията на Общото събрание се проведе в София. По време на срещата на високо равнище членовете на ОС от България и Югоизточна Европа (общо 16 държави) обсъдиха отчета за дейността на Центъра за 2018 г. и работния му план за 2019 год. Дискутирани бяха и неговия Устав, както и други основни и финансови документи.

На 13-та сесия на Междуправителствения комитет за опазване на Нематериалното културно наследство от 25 ноември до 1 декември 2018 г., Порт Луис (Република Мавриций) се проведе Общото събрание на Форума на Неправителствените организации на ICH /ICH NGO FORUM/. На проведените избори за нови членове на Управителния съвет, Калоян Николов бе избран за член на Управителния комитет за регион Източна Европа.

Членовете на Управителния комитет на ICH NGO FORUM са общо 7 и са разделени по региони за 176 неправителствени организации, акредитирани към Междуправителствения комитет за опазване на Нематериалното културно наследство – Конвенция на ЮНЕСКО от 2003 г.

„Това е ново предизвикателство за мен, което приемам с чест и се надявам да оправдая гласуваното ми доверие.“ – сподели г-н Николов.