Денят

Здравна беседа за борба с диабета изнесоха от СГЕРБ – В. Търново пред членове на Съюза на инвалидите

По повод Световния ден за борба с диабета, който се отбелязва през ноември, великотърновската структура на Старейшини ГЕРБ проведе среща с членове от старата столица на Съюза на инвалидите в България. Срещата между старейшините и великотърновците, страдащи от това заболяване, е традиционна и се провежда по инициатива на областния лидер на СГЕРБ д-р Петя Илиева.

Беседа за разпространението и рисковите фактори за диабет изнесе ендокринологът д-р Илиева. Тя разясни пред диабетиците и значението на правилното хранене, физическата активност, контрола на телесното тегло. Специално бе обсъдена важността на индивидуалния подход към всеки диабетик или човек, застрашен от захарна болест.

Повече от 50 човека пожелаха да измерят кръвната си захар, като нуждаещите се получиха медицинска консултация. За всички присъстващи СГЕРБ – В. Търново бяха осигурили глюкомери като подарък, а почерпката се състоеше от здравословни и подходящи при диабет храни.