Община

Здравната комисия към местния парламент разгледа отговора на НЗОК за бившия онкодиспансер

Отговора на Националната здравноосигурителна каса по казус  на Комплексния онкологичен център в старата столица разгледа на заседание постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Великотърновския общински съвет. Питането до управляващия отговор бе изпратено от председателя й д-р Николен Стойнов  във връзка с депозирано писмо от управителя на бившия онкодиспансер. В него д-р Мария Рачева настояваше за прецизиране на текстовете в Националния рамков договор за 2017 година, които регламентират лечението според средностатистически ръст и тегло.

В отговора от НЗОК се уточнява, че договорените с Българския лекарски съюз условия „създават предпоставки за допълнителен контрол на прилагането на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, а не за тяхното незаплащане в случай на надвишаване на определеното количество на база максимална месечна доза за средностатистически ръст и тегло”. От здравната каса припомнят, че противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени тумори и хематологични заболявания, се прилагат по назначените схеми. Пациентите се приемат във времеви график, гарантиращ най-малък излишък на формите за инфузия и определен от завеждащия клиниката или отделението. Нови текстове в Националния рамков договор уточняват, че приготвянето на разтворите се извършва ръчно, съгласно изискванията за стерилност, безопасност, точно дозиране, системи за контрол и валидиране или чрез използване на полуавтоматични или автоматични системи”.

„Това решение на Надзорния съвет на НЗОК напълно съответства на описания в писмото на д-р Мария Рачева опит по отношение на групиране на пациентите по локализация и възможността за икономия на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК”, се казва още в отговора на институцията до председателя на здравната комисия към Великотърновския общински съвет.