Здравеопазване

За 50 деца със здравословни проблеми се грижи екипът на Дома в Дебелец

През миналата година в Дома за медико-социални грижи в Дебелец не допуснахме детска смъртност, въпреки че 11 от децата са на резидентна грижа с много сериозни здравословни проблеми, коментира директорът    д-р Анелия Георгиева. Колективът работи общо с 50 подрастващи, които имат нужда от специализирана помощ.

Дневни грижи за деца с различни диагнози – предимно детска церебрална парализа, нарушения на психо-моторното развитие и проблеми от аутистичния спектър, предлага на родителите още лечебното заведение. Услугата е безплатна. Децата идват до Дома за медико-социални грижи в Дебелец и се връщат с организиран транспорт. С тях по определен график работи индивидуално екип от специалисти – кинезитерапевт, двама рехабилитатори, психолози, логопед, музикален педагог, педагог, медицински сестри с детегледачки. Заниманията продължават според техните указания и в груповия вариант. „Постигнатите от екипа резултати през миналата година са отлични. При нас настанени здрави деца няма. Това е още една от задачите ни – да оказваме специализирани грижи само на деца с проблеми”, допълни д-р Георгиева.