Здравеопазване

За 10 г. медиците от Кардиоклиниката в Търново спасиха 2 670 пациенти с остър инфаркт на миокарда

На 31 октомври се навършват десет години от стартиране на дейността на Специализираната болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания във Велико Търново. През десетгодишната денонощна работа на клиниката са диагностицирани и спасени около 2670 пациента с остър инфаркт на миокарда. Благодарение на модерното интервенционално лечение (поставяне на стент в запушената артерия) и професионализма на екипа на болницата, смъртността е снижена  под 6,5%.         Според водещи европейски и национални  кардиолози и стандартите на Европейското Кардиологично дружество, и множество научни проучвания,  интервенционалното лечение на ОМИ е най-доброто за пациента като възстановяването им след интервенциатя е  по – бързо.

Диагностицираните за спешна и неотложна кардиохирургия са повече от 1200. От месец октомври 2018 година към екипа на болницата се присъедини и д-р Красимир Георгиев – съдов хирург и започнаха да се диагностицират и лекуват периферни съдове.

Болницата създаде и установи добри практики за ранно и точно диагностициране и лечение на сърдечните заболявания. Медиците бяха  едни от пионерите, които въведоха продължаващото проследяване на лекуваните при тях пациенти, както резултата от самата интервенционална процедура, така и лечението, приеманата тарепия и съпътстващите заболявания.

Продължава програмата «Отворени врати», където всеки работен ден от 10,00 – 12,00 часа специалисти кардиолози преглеждат безплатно всички граждани, които са се записали предварително на телефоните на болницата : 062 / 63 – 20 -20  и 0884 / 22 – 74 – 23.