Денят Култура

За пръв път на 1 март кметство Ресен посреща ръководителите на самодейните състави от селото

За пръв път на 1 март кметство Ресен посреща ръководителите на самодейните състави от селото. Символичен домакин на срещата бе кметът Радослава Иванова. Поканата приеха председателят и секретарят на читалището, председателят на клуба на пенсионера, както и ръководителите на танцови и певчески състави.

„Вие с достойнство и творчески заряд изпълнявате основната си мисия да развивате и да обогатявате културният живот в нашето село, където осъществявате дейността си, съхранявайки обичаите и традициите на ресенския край и на българщината. Всички Вие заслужавате уважение и възхищение за своя безкористен и всеотдаен труд.“ – с тези думи се обърна към самодейците кметът Радослава Иванова.

Тя връчи поздравителни адреси на представителя на читалището – г-жа Ценка Петкова и на г-жа Здравка Анчева – председател на клуба на пенсионера, а цветя по повод празника на самодееца получиха представителите на НЧ „Народна просвета 1874“, с.Ресен, Цанка Добрева –  художествен ръководител на ГИФ „Зелен бръшлян “ и ДФГ “ Ресненче“,  Галина Бартолова – хореограф и ръководител на КХНТ „Ресенски Япрак“ и ДТГ „Япраче“, Венета Попова – ръководител на клуб по краеведсво, Искра Калбанова – хореограф и ръководител на КАНТ „Тропанка“ и ДТК „Тропанка“, КПИ „НАДЕЖДА “ с. Ресен, Ценка Златкова  – ръководител на група за стари градски песни „Незабравима“ и Павлина Събчева –  ръководител на клуб за художествено слово.