Любопитно

За професията „Оценител“ разказва Елмира Пановска

Оценителите  са експерти, за които се знае малко, макар услугите им да се ползват навсякъде. Най-често се нуждаем от тях, когато теглим кредити за покупка на недвижим имот или ни трябва оценка на разнообразни обекти –  земи, машини и съоръжения, цели предприятия, вземания. По неофициални данни на гилдията в България има около 3 хил. квалифицирани експерт- оценители.

Младата великотърновка Елмира Пановска повече от година се занимава с интересната и изпълнена с предизвикателства професия оценител.

На въпроса как реши да се насочи към тази интересна професия, Елмира споделя, че един оценител има много възможности за израстване. Но най- голямата и мотивация  идва от факта, че зад гърба си е разполагала с голям екип от професионалисти, които са събудили интереса и към професията.

“ Работя в компания, която има голям кръг от клиенти, защото си сътрудничи с всички банкови институции в страната. Най- важното умение, което един бъдещ оценител е нужно да притежава е желанието  да не преставаш да се усъвършенстваш, защото професията изисква постоянно изучаване на нововъведенията в нея“- коментира Елмира Пановска.

Друго важно качество е да притежаваш аналитично мислене, защото процесът на работа изисква доста анализ на голяма база пазарни данни , за да се изведе стойност за даден имот. Не на последно място е и условието да имаш придобито висше образование в сферата на икономиката . Отговаряйки на всички тези условия- кандидат-оценителят трябва да положи изпит  за да придобие сертификат за правоспособност.

В тази професия е важно един оценител да бъде безпристрастен и обективен . В повечето фирми за експертни оценки има и супервайзър, който на второ ниво прави проверка на оценката, което дава гаранция за достоверността и . Всяка една оценка минава през проверки и сверяване на реалните равнища на цените. Но и тук е нужен индивидуалният подход към всеки вид оценка.

“ Напоследък се предлагат много дигитални оценки, но така  оценителят не може да отиде на място, да разгледа обстойно обекта, да разпознае всички плюсове и минуси .Оценяването е сравнително млада професия за територията на нашата страна. Перспективите и за развитие са добри. Въпреки навлизането на дигиталното оценяване, тя няма да изчезне, защото предоставя  внимание към детайлите. „- споделя още Пановска

Пламена Димова