Денят Здравеопазване

За областта са нужни минимум 78 аптеки, в момента работещи са 72

Необходимият минимален брой аптеки за област Велико Търново е 78 при работещи в момента 72. Около това становище се обедини Областната комисия за изготвяне на Областна аптечна карта. Заседанието на комисията бе водено от областния управител инж. Георги Гугучков и в него участваха заместникът му Петя Райкова, главният секретар на Областна администрация доц. Цанко Стефанов, директорът на РЗИ д-р Евгения Недева, представители на РЗОК, Регионалната фармацевтична колегия, Националната пациентска организация , десетте общини и др.

На заседанието стана ясно, че общият минимален брой аптеки е определен според Методика на база географските особености и демографската структура на областта и формиращите я общини, обуславящи фармацевтичните потребности на населението. Общият минимален брой аптеки беше определен в съответствие с броя на населението във всяка  община при норма на осигуреност – 1 аптека на 3 230 души население. За общините с повече от 10% труднодостъпни места е приложен коефициент 1,5.

Анализът показва, че в момента само в областния град броят на действащите аптеки /35/ е по-голям от минималния брой /27/. В общините Златарица /2/ и Полски Тръмбеш /4/ сега действащите аптеки съвпадат с необходимия минимален брой, а във всички общини той е по-малък. За четири от общините – Елена, Златарица, Стражица и Сухиндол е приложен коефициент 1,5 тъй като там има наличие на повече от 10% труднодостъпни места.

Отчетено е, че необходимият минимален брой фармацевти за областта е 231. Нужни са и поне 98 фармацевти. По данни на съсловните организации обаче броят на магистър-фармацевтите е едва 161, като от тях само 139 работят в открити аптеки, а броят на помощник-фармацевтите е 91. Най-много са фармацевтите във Велико Търново – 75, в Стражица има само един, а в Сухиндол въобще няма. Има дефицит и при аптеките с денонощно обслужване. Според анализа на Областната комисия в региона са нужни пет денонощни аптеки – 2 във Велико Търново и по 1 в Горна Оряховица, Павликени и Свищов, но в момента има само една – в областния град. В 17 аптеки работи само 1 магистър-фармацевт, в още 18 – по двама, което означава, че в половината аптеки броят им е под необходимия минимум от 2,5 практикуващи.

Необходимият минимален брой аптеки, приготвящи лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура е 0,33 сочи още анализът базиран на настоящото потребление. Затова Областната комисия за изготвяне на Областната аптечна карта предлага по този показател да има 1 аптека за община Велико Търново. Поне 5 са нужните аптеки в областта, които да отпускат лекарствени средства със специални рецептурни бланки. В момента реалният им брой е 37. Аптеките в областта, които отпускат лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК в момента са 61 при минимален брой 19.

В хода на заседанието постъпиха обосновани предложения от общините Елена , Горна Оряховица, Велико Търново, Павликени и Лясковец за корекция в проекта за Областна аптечна карта. Членовете на комисията ги приеха и се обединиха около становището, че при изготвяне на Националната аптечна карта няма да бъдат допуснати рестрикции от страна на НЗОК, както и досега, за броя на сключените договори с аптеките в област Велико Търново.