Образование

„За началото и пътя напред“ открива събитията в чест на 40-годишнината на Педагогическия факултет при ВТУ

Среща, озаглавена „За началото и пътя напред“, открива поредицата от събития в чест на 40-годишнината на Педагогическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. „Решихме, че най-логично е първото ни събитие да бъде с фокус Началото. Затова поканихме всички колеги, които вече не преподават активно, но ще останат завинаги част от ПФ,  да разкажат и оживят не толкова академично, а лично пред младите преподаватели началото на създаването на Факултета. А какъв е пътят напред – не бихме могли да сме сигурни, но нашето желание е както досега – стъпка по стъпка и стъпало по стъпало да утвърждаваме Педагогическия факултет и да запазим тенденцията да сме най-предпочитаните във Великотърновския университет“, каза деканът на учебното звено проф. Маринела Михова.

Научни форуми, художественотворчески и спортни прояви, изяви на Академичния театър са включени в празничната програма. Кулминацията ще е на 19 и 20 ноември, когато ще се проведе международна научна конференция с участието на представители на педагогически факултети от страната и чужбина.

Средногодишно над 1000 бакалаври и магистри приема за обучение Факултетът. Подготовката се провежда в момента от 64 преподаватели – 16 професори, 24 доценти, 18 главни асистенти,  четирима асистенти и двама старши преподаватели.

„За началото и пътя напред“ ще се проведе на 1 март от 10,30 часа в Библиотечно-информационния център в Пети корпус на ВТУ.