Съд

За втори път съдът отхвърля претенции на фирма да получи 140 000 лв. от община Велико Търново

Окръжният съд във Велико Търново отхвърли иск на строителна фирма, с който тя настоява за втори път да вземе от общинската хазна още 140 000 лв. за водните каскади в парк „Марно поле“. През юни 2017 г. Върховният касационен съд е отменил такова решение и е върнал делото отначало. Друг състав на Окръжния съд сега е постановил същото – не може за обществена поръчка, която е изпълнена, да се дадат още пари за допълнителни строително-монтажни работи. Исканата крупна сума от „Демо-48“ ЕООД е след като е бил сключен договор с общината преди 6 години. За изпълнението на обществената поръчка за ремонт на водната каскада по проект за подобряване на градската среда са били дадени около 80 000 лв. Според Закона за обществените поръчки невъзложените ремонтни работи от възложителя, в случая общината в старата столица, не се заплащат и остават за сметка на изпълнителя.

Според решението на Окръжния съд въпросното дружество трябва да плати на общината всички направени до момента разходи по всички водени дела в размер на 10 100 лева. Парадоксът е, че и това решение на ВТОС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд.