Образование

Заявленията за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 5 до 7 юли

Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от  5 до 7 юли, съобщиха от Регионалното управление на образованието.

Всеки седмокласник заедно с родител може онлайн на сайта https://infopriem.mon.bg  с входящия си номер и персонален код  от служебната бележка  да подаде  по едно заявление във всяка една област в Република България, за кандидатстване в съответните нейни училища. Може да отиде и в училището-гнездо и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата. За област Велико Търново приемните места са ОУ „Св. Патриарх Евтимий“  във Велико Търново, ОУ „Иван Вазов“ – . Горна Оряховица, ОУ „Св. Климент Охридски“ –  Павликени, и  ОУ „Филип Сакелариевич“ –  Свищов. включително.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн  или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

Подредбата на желанията е много важна, подчертават от Инспектората. Паралелките трябва да се подреждат  в низходящ ред, като се започва от най-желаната, защото кандидатът ще бъде класиран по най-предното желание, за което му стигне балът.

Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Подробна информация е публикувана на сайта на Регионалното управление на образованието във Велико Търново.