Полиция

Зачестили са опитите за телефонни измами на територията на областта

От края на миналата година до настоящия момент са зачестили опитите за телефонни измами на територията на област Велико Търново.

Жертви на този вид престъпления са предимно възрастни и самотно живеещи хора. Най-често използваните схеми са свързани с операция на роднина със счупен крак, за която са необходими златни пирони.

Извършителите искат от въведените в заблуждение хора да им предоставят ценности и пари. Често измамниците се представят като „инспектор Попов криминална полиция“ или „инспектор Петров от криминална полиция“.

За недопускане на този вид престъпления, органите на МВР съветват гражданите да бъдат бдителни и при най-малкото съмнение да потърсят връзка с близък човек или да сигнализират на телефон 112.