Здравеопазване

Затягат продажбите на хранителни добавки

Само производители или търговци, регистрирани по Закона за храните, ще могат да търгуват с хранителни добавки. Това предвижда нова наредба на министерството на земеделието, публикувана за обществено обсъждане.
Те ще могат да се продават само в обекти за дистрибуция на храни, аптеки и дрогерии, гласи новата наредба.
Причините за това изискване са масовите измами, които се правят при интернет търговията с хранителни добавки. Една от най-честите заблуди в онлайн търговията през последните години е свързана с твърденията, че хранителните добавки могат да лекуват различни заболявания или да предпазват от тях. Подобни реклами са не просто измама, но те могат да крият сериозни рискове за здравето на потребителите. Забранява се хранителни добавки да се рекламират, че лекуват заболявания, пише още в наредбата.
Етикетът, представянето и рекламата не трябва да приписват на добавките свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести при човека, нито да се позовават на такива свойства.
В наредбата са уточнени кои витамини и минерали могат да се ползват в добавките и разрешените количества от тях. Параметрите, заложени в досегашната Наредба № 47 не отговарят на изискванията на ЕС, посочват от земеделското министерство.
Уточнени са и веществата, които не могат да се влагат в добавките, освен квалифицираните като наркотични и тези, които не са храни. Приемането на наредбата има за основна цел да подобри информираността на потребителите и възможностите за контрол върху безопасността и качеството на предлаганите на пазара хранителни добавки.

При ефективното й прилагане може да се очаква по-добре информиран избор на потребителя, по-надежден контрол срещу подвеждащи практики за заблуда на потребителя и увеличаване на дела на качествените и ефективни продукти, предлагани на пазара. Това от своя страна ще окаже положително влияние върху опазването на общественото здраве.