Поминък

Засилен интерес към зеленчукопроизводство, овощарство и пчеларство през 2019 г.

През 2019 година основните усилия и дейност на екипа на териториалния областен офис на Службата за съвети в земеделието бе свързана с подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.3 – Стартова помощ за развитие на малките стопанства от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020. По нея можеха да кандидатстват земеделски стопани с определен размер площи, попадащи икономически между 2 000 евро 7 999 евро стандартен производствен обем.

Приемът бе през юли, август и септември. Кандидатствалите и преминали през офиса на службата са общо 83 души. „Значително повече от планираното за изпълнение. Значителен интерес. Той бе при стандартните сектори за областта – овощарство, зеленчукопроизводство, пчеларство. Повече от половината бяха с интерес за пчеларството или по-лесния начин на достигане на ветеринарно-медицинските изисквания. Овощарството бе  в насока – отглеждането на нови и трайни насаждения на сливи. Зеленчукопроизводството също е към традиционните култури – домати, краставици картофи, пипер. Ние изготвихме проектните предложения и съдействахме при подаването на документите по електронен път в системата в ИСУН 2020„, прави равносметка Деан Дончев, експерт и ръководител на Областната служба за съвети в земеделието /ОССЗ/ във Велико Търново.

Общият брой на консултираните лица е 336 през 2019 година. На част от тях тепърва им е предстояло да започнат селскостопанска дейност. На тях са направени 3 280 консултации. 4 специализирани информационни събития и 42 изнесени приемни организира през миналата година екипът на ОССЗ.

Относителен дял на заинтересованите лица е до 40 години. Той е около 30% средно от всички. Другите са в различни възрасти. 18 годишен е най-младият, а най-възрастният – 74-75 години. Средната възраст е 40-55 години. Много малко от всички консултирани лица са питали за по-нетрадиционно земеделие. Интересът, макар и много малък е бил към отглеждане на охлюви, пъдпъдъци, патици и др., а от етеричномаслените култури – за лавандула. Делят на мъжете спрямо заинтересованите жени е 60% на 40%. „Но може би е 50% на 50%, предвид факта, че в стопанствата съпрузите работят заедно със съпругите си”, допълва още Дончев.

През 2020 година ОССЗ  очаква да има целеви прием по подмярка 6.3 в сферата на животновъдството – овце, кози, свиневъдство и птицевъдство. Целевият прием е обусловен от факта, че тези сектори  пострадаха от различни заболявания, затова е нужно да се подпомогнат малките стопанства.

Кремена Крумова – Попова