Община Общински съвет

Започна третият прием на кандидати за подкрепа от Общински фонд „Заедно“

До 31-ви август тече третата сесия за прием на документи за подпомагане от Общински фонд „Заедно“ във Велико Търново. Фондът бе създаден с Решение № 738/28.10.2021 г. на Великотърновски общински съвет, като целта му е да подпомага специалисти, които са в трудово или служебно правоотношение, или имат сключен договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от Кодекса на труда с публична институция или публично предприятие на територията на община Велико Търново.

Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул; (и/или)

възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти, след представяне на карта-направление (по един курс годишно); (и/или)

възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища; (и/или)

възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева; (и/или)

стипендии за редовна форма на обучение.

Кандидатите за получаване на подпомагане от Общинския фонд „Заедно“ при Община Велико Търново подават Заявление по образец. Те могат да го направят и по време на четвъртата приемна сесия, която е от 1-ви до 31-ви октомври.

На интернет страницата на Община Велико Търново, раздел „Общински фонд „Заедно“ на Община Велико Търново“ се намира информация за състава и нормативната база на фонда – Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Заедно“ на Община Велико Търново и Вътрешни правила за организацията и дейността на фонда.

На същото място са публикувани и могат да бъдат изтеглени и необходимите документи за кандидатстване за финансово и социално – битово подпомагане от Общински фонд „Заедно“.