Полиция

Започна традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

В ход е вече традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“. Всяка година тя се провежда в периода 17 юни – 31 август 2024 г., с цел опазване живота и здравето на децата. В тази връзка в ОДМВР – В. Търново са предприети следните мерки:

До края на учебната година при обезпечаване сигурността на децата в началото и в края на учебния ден чрез полицейски екипи в районите на детските градини и училищата ще се осъществява ефективен контрол за:

пресичането на пешеходците на определените за това места;

използването от родителите-водачи на МПС на обезопасителни колани (и системи), а така също и от пътниците в МПС;

спиране на подходящи места за слизане на децата-пътници, без да бъде застрашен техният или животът на други деца, пристигащи/заминаващи на/от училище;

недопускане спирането на по-малко от 5 метра преди или на пешеходните и велосипедните пътеки и други нарушения, застрашаващи сигурността на подрастващите и техните родители и близки. Предвижда се и акция „Безопасен превоз на деца“.

 

При установени нарушения ще се взема отношение на място или нарушителите ще бъдат призовавани по реда на ЗМВР в приемните на полицейските инспектори или в сградите на РУ и сектор ПП за вземане на отношение от служители, с правомощия за контрол по ЗДвП.

До края на месец юни 2024 г. е създадена организация за провеждане на специализирани полицейски операции (СПО) в дните, в които са организирани ученически празненства за края на учебната година и в дните на официално закриване на учебната година.

Създадена е организация за планиране специализирани полицейски операции  през месеците юли и август, насочено към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца-водачи, управление на МПС от неправоспособни водачи особено лица до 18 г., както и контрол над използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.

При проверките ще се следи за положението на предпазния колан и ще се взима отношение във всички установени случаи на заключване (закопчаване) на колана, без еластичната му част (лентата) да преминава пред тялото на водача или пътника, оставайки зад гърба му.
При установяване на водачи на велосипеди (над 12 г.), които управляват ППС по тротоари или пешеходни пътеки, както и при други установени нарушения на ЗДвП от деца, ще се прилага ЗДвП при спазване разпоредбите на чл. 26 от Закона за административните нарушения и наказания.

Създадена е организация за взаимодействие с органите на ОО „Автомобилна администрация“ – В. Търново, РУО – В. Търново и училищните ръководства за планиране на съвместни действия за осигуряване безопасността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци.

Ще се извършват инструктажи на водачите и ще се проверява за недопускане управлението на автобуси от употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози водачи. Ще бъдат извършвани проверки на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите. При установяване на нарушения незабавно ще се предприемат съответните законови мерки. Действията по контрола и проверките ще бъдат координирани между органите на различните институции.

Чрез полицейските и младши полицейските инспектори в малките населени места ще се проверяват собствениците на мотопеди и ще се съставят полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР за недопускане предоставянето на МПС на неправоспособни, в т.ч. на малолетни или непълнолетни лица. След издаването на разпореждане по чл. 64 от ЗМВР при установяване предоставяне на МПС на неправоспособни водачи, спрямо собствениците ще се предприемат мерки съгласно ЗДвП. Мерките ще се прилагат и по отношение на собственици на мотоциклети, автомобили, трактори или други МПС, за които е известно, че предоставят управлението на МПС на неправоспособни, малолетни или непълнолетни лица.

 

Законът за движението по пътищата ще се прилага и спрямо неправоспособните непълнолетни, навършили 16 години, установени да управляват МПС. В случаите, при които възпитателните мерки, наложени по ЗБППМН, не са постигнали целения възпитателен ефект и непълнолетният нарушител повторно е установен да управлява МПС, ще се издава и връчва наказателно постановление, с цел недопускане на пътни инциденти по вина на деца-водачи.

В периода 17.06.2024 г. – 15.09.2024 г. ще се проведе и традиционната акция на полицията „Безопасно лято“. В този период в дните петък и събота от 14,00 ч. до 21,00 ч. и според интензивността на трафика ще се организира подпомагане на движението на входовете и изходите на големите населени места  и подходите към курортните комплекси.

В съботните дни, след 23,00 ч. в малките населени места ще се организират контролни проверки за ограничаване управлението на превозни средства, след употреба на алкохол, от неправоспособни водачи и с над допустимата скорост. При установяване на водач или пътник с невръчени електронни фишове ще се предприемат действия по връчването им.

 

В периода от началото на месец юни 2023 г. до 31.08.2023 г. на територията на ОДМВР – В Търново са регистрирани 10 тежки  пътни инцидента с участието на деца, от тях 4 пешеходци, които са били с леки наранявания, 5-ма пътници в автомобили (4 леко пострадали и 1 тежко) и един леко пострадал мотоциклетист. През същия период на 2022 г. регистрираните тежки ПТП с участието на деца са били 19, от тях 6-ма леко ранени пешеходци, 13 пътници, от които 11 леко пострадали и двама тежко пострадали и 4-ма водачи, от които 1 на мотоциклет, 2-ма на велосипеди и един на АТВ, всички с леки наранявания.

 

С цел намаляване и недопускане на произшествия Пътна полиция призовава:

 

Децата

Играй на обезопасени (оградени) площадки, при възможност по-отдалечени от пътя

Не пресичай на червен сигнал на светофара, използвай пешеходните пътеки, подлезите и надлезите

Ако няма тротоар или банкет, пешеходецът трябва да се движи срещу движението, по възможност най-вляво

Ако си с велосипед или с тротинетка, припомни си правилата за движение по пътищата с такова превозно средство. На велосипед или тротинетка – не забравяй, че си водач и посоката ти на движение е като на другите превозни средства, но най-близо до дясната граница на платното за движение

По тротоара може да се управлява велосипед само от водач, ненавършил 12 години

В тъмното и/или при намалена видимост велосипедистът трябва да е със светлоотразителна жилетка

Велосипедът трябва да има изправни спирачка, звънец, работещ фар отпред и червен светлоотразител отзад, а отстрани на колелата – бели или жълти светлоотразители

Слизането и качването на деца до 12 години от и в автомобил трябва да е от страната на тротоара/банкета

На предната седалка на автомобила може да пътуваш, ако си навършил 12 години

Като пътник винаги си поставяй обезопасителния колан, а ако пътуваш с мотопед или с мотоциклет – сложи си предпазна каска

 

Възрастните 

 

В районите на детските градини и училищата не спирайте непосредствено преди или върху пешеходната пътека. Така гарантирате сигурността на своето дете, но застрашавате живота на нечие друго дете

На пешеходна пътека винаги пропускайте пешеходците, бъдете в очакване при група деца да се появи още някое, което е изостанало; а след всяка изхвръкнала на пътя топка, не забравяйте, че се появява тичащо дете

Когато превозвате децата си в автомобила, не ги превръщайте в щит, като ги държите в скута си. Така те ще посрещнат удара и ще бъдат най-тежко наранени

Осигурете обезопасителна система за превозването на детето си и го приучете да пътува защитено

Винаги се интересувайте къде и с кого излиза детето ви и как ще се придвижва. Дори да рискувате времето си за почивка, осигурете му транспорт, като за закарате до желаното място или отидете да го приберете лично оттам

Съветвайте децата си да пътуват в моторни превозни средства, управлявани от правоспособни и трезви водачи

Ако детето има велосипед, преди да го използва проверете техническата изправност на колелото – спирачки, звънец, светлини и светлоотразители

Бъдете за пример и никога не пресичайте на червено на светофара, използвайте пешеходните пътеки, подлезите и надлезите

Не подтиквайте детето си да нарушава Закона за движението по пътищата, като му подарите мотопед, без преди това то да е придобило правоспособност. За правоспособност за управление на мотопед минималната възраст е 16 години

Не учете детето си да управлява автомобил, нека това да направят професионалните инструктори. Не забравяйте, че техните автомобили са специално оборудвани

 

Водачите на индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС)

 

Ако не си навършил 18 г. и управляваш електрическа тротинетка, трябва да си с каска

На електрическа тротинетка нямаш право да превозваш други хора

Ако не си навършил 14 г., трябва да се движиш с електрическа тротинетка  само по велосипедната алея

Докато управляваш електрическа тротинетка, нямаш право да използваш мобилен телефон

С електрическа тротинетка имаш право да развиваш скорост до 25 км/ч.

Когато управляваш електрическа тротинетка, не трябва да се движиш успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство

Докато управляваш електрическа тротинетка, трябва да държиш кормилото с ръка

Ако управляваш електрическа тротинетка, е забранено да се движиш по площите, предназначени само за пешеходци

Докато управляваш електрическа тротинетка, е забранено да се държиш за друго пътно превозно средство

Винаги трябва да се движиш с ИЕПС с изправни спирачки, а в тъмното и/или при намалена видимост – трябва да включиш светлините на ИЕПС, а ти да ползваш свелоотразителни елементи върху видимата част на облеклото.