Община Поминък

Започна реализацията на Регионалната програма за заетост

От 01.06.2021 г. в Община Велико Търново стартира реализирането на Регионална програма за заетост – 2021 г. Тя се изпълнява за десета поредна година и е насочена към осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица от приоритетни групи на пазара на труда:

младежи до 29 г.; лица над 50-годишна възраст; лица с ниско образование и липса на квалификация; продължително безработни; хора с увреждания и др.

Разработената от Община Велико Търново Регионална програма за заетост е одобрена и утвърдена със заповед на Министъра на труда и социалната политика.

На базата на това са разкрити 6 работни места – 5 от тях за длъжността „Общ работник“ (гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Беляковец, с. Леденик и с. Ресен) и 1 работно място за длъжността „Работник по озеленяване“ (в с. Буковец). На наетите лица по програмата е осигурена заетост за срок от 6 месеца (01.06.2021 г. – 30.11.2021 г.), на 8-часов работен ден, с възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

Назначените лица са ангажирани в извършване на общественополезни дейности – комунално-битово обслужване: хигиенизиране на обществени пространства, почистване от отпадъци, облагородяване на общински градини и паркове, поддръжка на тревни площи и обществената инфраструктура.

Финансирането по програмата е осигурено от държавния бюджет и е в размер на 27 897,48 лв.