Община Социални дейности

Започна работа Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Със Заповед на Кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Панов се разкри нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения, с капацитет 40 места. Социалната услуга е в изпълнение на проект на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Временно услугата е организирана в помещения в село Пчелище, ул. „Четиринадесета“ № 26, до приключване адаптирането на сградният фонд в село Церова кория.

С пожелания за успех, Росица Димитрова, директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Обшината, връчи трудовите договори на назначените 9 души персонал: управител, двама социални работници, педагог, психолог, четирима трудотерапевти. Димитрова ги запозна с предизвикателствата в социалната работа с лицата с интелектуални затруднения и психични разстройства.

„Целта ни е заедно с екипа да реализираме дейности за създаване и възстановяване на умения за самостоятелен начин на живот и пълноценно включване в общността на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, обучение в трудови умения, социално включване и целогодишно ползване на услугата от широк кръг нуждаещи се лица с увреждания. С новия ни Център за социална рехабилитация и интеграция разширяваме традиционно добрите услуги в общността, които предоставя община Велико Търново за подкрепа и достоен живот на хората с увреждания.“ – коментира Росица Димитрова.

По проекта се търсят медицинска сестра, рехабилитатор и трудотерапевт.