Социални дейности

Започна приемът на документи за отпускане на целева помощ за отопление

Дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна започват приемането на документи за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон.
Целевата помощ за топло се отпуска за периода от пет месеца – от 1 ноември тази година до 31 март следващата.
Размерът ще бъде определен със заповед на социалния министър съобразно решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за цените на електроенергията за бита от 1 юли.
Право на подпомагането имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди този на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние.
Безработните задължително трябва да имат регистрация в Бюро по труда най-малко шест месеца преди подаване на заявлението и да не са отказвали предлагана им работа или включване в обучения.

Към целевите групи са поставени допълнителни условия за достъп, като например хората да не са регистрирани като еднолични търговци, да не притежават движима или недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи.