Денят

Започна онлайн петиция за посвещаване специален ден на орела

Електронна петиция за учредяване на национален ден за защита на орлите стартира днес Българското дружество за защита на птиците. Тя е адресирана до министъра на земеделието, храните и горите, и до министъра на околната среда и водите. „Присъствието на орли е признак на запазена природа и здравословна околна среда, от която се нуждаем и ние, хората.  Те са национално природно богатство, което си струва да пазим и умножаваме. А за да го опазим, трябва повече хора да знаят за него”, коментира Марияна Вълчева от Българското дружество за защита на птиците.  Тя обясни, че затова настояват на орлите да бъде посветен един специален ден – 27 юни, в който да напомняме за тяхната незаменима роля в природата. Защото въпреки законодателството, забраняващо и криминализиращо посегателството над грабливи птици, много от включените в „Червената книга на Република България“ продължават да бъдат обект на бракониерство, а местата, където живеят, се унищожават.

„В тази връзка настояваме Министерството на околната среда и водите, чрез трите национални парка и регионалните инспекции, както и Министерството на земеделието, храните и горите, чрез подчинените му природни паркове, да се ангажират с ежегодни образователни кампании, насочени към широката общественост в различни градове на страната, посветени на опазването на орлите”, се казва в петицията. В нея Българското дружество за защита на птиците настоява двете министерства ежегодно да отчитат състоянието на най-уязвимите видове птици у нас – орлите, както и постигнатото през изминалата година за опазване и увеличаване на популацията им.

Петицията е част от кампанията „За да има орли”, организирана в рамките на проектите „Горите на орела”, „Живот за царския орел” и „Земя за царския орел”, финансирани по програма LIFE на Евросъюза с подкрепата на Изпълнителната агенция по горите.