Община

Започна монтирането на електронните табла за градския транспорт във Велико Търново

Започна монтирането на електронните табла – първата стъпка от въвеждането на дигиталната информационна система за градския транспорт във Велико Търново.

Предстои оборудване с GPS и smart-устройства на автобусите – така ще има информация в реално време за движението им, визуализирана както на таблата, така и чрез уеб-приложение.

В Община Велико Търново е създаден контролен център, който ще отчита местоположението на всеки автобус, изпълнението на курсовете, спазването или неспазването на разписанията. Системата ще позволи цялостен анализ на ефективността на разписания и маршрути, което е нужно за оптимизация на градския транспорт.

Инвестицията е по проекта за интегриран градски транспорт.