Култура

Започнаха дейностите по проект „Алея на възрожденците“

Започнаха  дейностите по проект „Алея на възрожденците“. Той се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Дебюти“ 2023 г. Автори на проекта са художникът Стефан Стефанов и общественикът Мартин Карагеориев.

В  „ Алея на възрожденците“ младият скулптор Никола  Анастасов ще сътвори 8 скулптури – бюстове на бележити български възрожденци. Той е изучавал „Изящни изкуства – Скулптура “ във факултет „Изобразително изкуство“  на  ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий“  и ще изобрази в триизмерни образи бюстовете. Идеята на проекта е скулпторът да създаде своеобразна алея от образи на български възрожденци и да организира самостоятелни изложби. Желанието на младия творец  е чрез проекта да се обхване и представи скулптурата в голямото й многообразие от форми, жанрове, прояви, функции. Единството между физическа и духовна красота ще бъде в основата на почерка на автора.

„Думата алея в наименованието на проекта не е случайна. Тя съдържа първата и последната буква от българската азбука, а числото осем е символ на безкрайността, както е безкрайна и своеобразната алея на българските възрожденци. Проектът ще постави началото на алея от български будители, която няма край и очаква своите образи в настоящето и бъдещето“, поясни Мартин Карагеоргиев.

Една от основните цели, включени в мисията на  „Алея на възрожденците“,  е обучението на подрастващото поколение на изящното изкуство Скулптура и засилване на интереса на деца, родители и обществото  към изкуството, българската култура и история. За постигане на тази родолюбива цел  в две основни великотърносвки училища -„Димитър Благоев“ и  „Петко Р. Славейков“  – екипът на проекта съвместно с учителите в образователните институции организира две школи по скулптура  „Работилница за млади скулптори“, като партньорствата с учебните заведения ще се разширяват, каза Карагеоргиев.

Той уточни, че бюстовете ще се разположат на постаменти в НВУ „Васил Левски“, а първите скулптурни образи ще бъдат на Васил Левски, Райна Княгиня и на Георги С. Раковски.