Образование

Започва приемът по магистърските програми във Великотърновския университет

От утре, понеделник, започва приемът по магистърските програми във Великотърновския университет. Той ще бъде на три етапа от 24 юни до 27 септември 2019 г.

За учебната 2019-2020 година Великотърновският университет предлага 172 специалности в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, които са в 20 професионални направления.

Първият етап е до 12 юли 2019 г., като документи се приемат както в Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, така и в бюрата за прием на документи в страната. Първото класиране ще излезе на 18 юли, а записването на приетите студенти, подали документи по първи прием, ще се извършва от 22 до 26 юли 2019 г. в Дирекция „Магистърски програми“.

Очаква се да има засилен интерес към новите магистърски програми: „Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности“ – редовно и задочно обучение към Педагогическия факултет. „Средновековна българска християнска култура“ – редовно и задочно обучение към Филологическия факултет. „Корпоративна и информационна сигурност“ – редовно и задочно обучение, и „Политология. Международни отношения“ – редовно и задочно обучение към Философския факултет.

За допълнителна информация: тел.: 062 618 2014 или на адрес: www.priemunivt.bg/master