Община

Започва премахване на нерегламентирани купчини с дървени и строителни отпадъци

Община Велико Търново започва акция по премахване на нерегламентираните купчини с дървени и строителни отпадъци, оформени на различни места в кварталите на старата столица. Замърсените пространства край съдовете за битова смет и на други места ще бъдат почистени до края на месеца.

Вече са поставени първите два контейнера за стари мебели и пособия от дърво. Те са локализирани в най-големия жилищен комплекс  – „Бузлуджа”. Новите съдовете за смет са край Дома за възрастни хора „Венета Ботева” и до паркинг между местния пазар и т.нар. „Втора спирка”. Контейнери от този тип ще бъдат поставени поетапно и в останалите квартали. Инициативата е на Община Велико Търново и на компания за дървопреработване.

Повод за мярката са  зачестилите сигнали за оставени стари мебели край съдовете за битова смет или директно в тях. Наредбата за опазване на околната среда задължава както жителите на града и населените места в общината, така и юридическите лица да организират транспортирането на този тип смет до oбщинското депо за строителните отпадъци, намиращо се близо до с. Леденик.

С новите контейнери пред търновци се открива още една възможност за превозване на този тип дървени отпадъци и за последващото им рециклиране. Друг вариант пред юридическите лица е да транспортират старите мебели и оборудване от дърво директно до базата на предприятието за преработване.

Община Велико Търново ще постави и съдове за събиране на стари и непотребни дрехи. Те също ще бъдат разположени в големите квартали.