Денят

Започва поетапно спиране на парното отопление в Търново

Във връзка с дългосрочната метеорологична прогноза за трайно затопляне на времето, Топлофикация ВТ преминава към към поетапно спиране на отоплението и приключване на отоплителен сезон 2019/2020.

От дружеството уведомяват, че след приключването на отоплителния сезон, ще продължат да предоставят топла вода като услуга при специални промоционални условия за летния период, считано от 01.05.2020 г. За повече информация, за настоящи и нови клиенти можете да се свържете на телефон 062 64 28 86 и 062 60 31 73 или на електронен адрес office@toplo-vt.com.

„Топлофикация -ВТ” АД предупреждава, че технологични превключвания в абонатните станции се извършват само и единствено от високо квалифицираните служители на дружеството. Спирателните кранове на абонатните станции са собственост на „Топлофикация -ВТ” АД и са част от топлопреносната мрежа. Тяхното неправомерно отваряне или затваряне води до сериозни смущения на хидравличния режим и възможност за възникване на аварии по мрежата.

При необходимост от действия в абонатната станция, избраните от общото  събрание на етажната собственост абонатчици задължително първо установяват връзка с дежурния в „Топлофикация- ВТ” АД, преди да предприемат каквито и да било действия. Противното ще бъде тълкувано, като външна и неправомерна намеса в топлопреносната мрежа на града.