Образование Община

Започва модернизацията на три училища и детски градини във Велико Търново

До месец ще стартират първите строителни дейности по проекта за модернизация на три училища и три детски градини във Велико Търново, който Общината защити по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Близо 8,7 милиона лева ще бъдат вложени в подобряването на материалните бази на детските градини „Пролет“, „Рада Войвода“ и „Ален мак“ и на училищата „Владимир Комаров“, „Георги Сава Раковски“ и Спортно училища – В. Търново.

До средата на юли ще бъдат финализирани процедурите, свързани с избора на изпълнители. Четири месеца е срокът за строителните дейности. Работата по обектите ще започне максимално бързо, за да бъдат използвани ваканцията и лятното време. Там, където е възможно, дейностите ще приключат и за по-кратко време – до началото на учебната година.

В тези детски градини и училища, в които строителството е по-обемисто и включва повече и по-комплексни дейности, ще бъде създадена необходимата организация на учебния и възпитателен процес. Това включва и възможността за преместване на децата и учениците в други учебни заведения. Мерките са наложителни с цел гарантиране на безопасността на малчуганите.

Инвестиционното намерение на Община Велико Търново предвижда прилагане на пълен пакет от мерки за енергийна ефективност, основен ремонт на сградите на трите училища и трите детски градини, осигуряване на ново оборудване и обзавеждане. Подобренията в материалната база ще обхванат както сградите, така също дворовете и съоръженията в тях. 7,9 милиона лева е безвъзмездната финансова помощ, а още 805 000 лева е самоучастието на Общината.