Икономика Поминък

Започва масивна паневропейска кампания за опазване на пчелите и забрана на пестициди

Днес стартира Европейска гражданска инициатива за извеждане от експлоатация на синтетичните пестициди до 2035 г., в подкрепа на земеделците и за опазване на пчелите и природата. Ако тя успее да събере поне 1 милион подписа до септември 2020 г., то тогава Европейската комисия и Европейския парламент следва да превърнат исканията на инициативата в нормативни актове. [1]
90 организации от 17 страни от ЕС съвместно откриват кампанията, която е подкрепена и от множество биоземеделски асоциации.
Международни учени вече апелираха за спешни промени, за да се избегне колапса в природата. Четвърт от дивите животни в Европа са опасно застрашени, половината от природните местообитания са в неблагоприятно състояние, екосистемните услуги се влошават [2]

Междувременно милиони фермери са изтласкани от земеделието заради несправедливи цени, липса на подкрепа от правителствата, латифундисти и големи корпорации. 4 милиона малки земеделски стопанства са изчезнали между 2004 и 2016 г. в ЕС. [3]

Настоящата Европейска гражданска инициатива призовава Европейската комисия да внесе законодателни предложения за:

1. Извеждане от експлоатация на синтетичните пестициди до 2035 г. Премахване на синтетичните пестициди в земеделието на ЕС с 80% до 2030г., започвайки с най-опасните, и достигане на 100% чисто от синтетични пестициди земеделие до 2035г.
2. Възстановяване на биоразнообразието: възстановяване на природните екосистеми в земеделските райони, така че земеделието да се превърне в лост за възстановяване на биоразнообразието.
3. Подкрепа за фермерите в преход: реформи в земеделието, чрез приоритизиране на малките, разнообразни и устойчиви земеделски стопанства, подкрепа за бързо увеличаване на агроекологичните и биоземеделски практики, внедряване във фермите на независими обучения и проучвания за свободно от пестициди и ГМО земеделие.

Хелмут Бурстчер, експерт по пестициди и химикали към Global 2000 (Приятели на Земята, Австрия) каза: “Единствено устойчивото и свободно от пестициди земеделие може да подсигури изхранване на сегашните и бъдещи поколения и да отговори на нарастващите предизвикателства, причинени от климатичните промени. Допълнително, то допринася за опазване на биоразнообразието и намаляване на вредните емисии парникови газове. Следователно, отговорната Европейска селскостопанска политика следва допълнително да насърчава агроекологичните методи и да подкрепя земеделските стопани в прехода им към свободно от пестициди производство.”

Вероника Фич от Институт за околна среда на Мюнхен каза: “Ние пренасяме битката срещу синтетичните пестициди на европейско ниво, обединявайки гласа са на хора от цяла Европа, които настояват за нова земеделска политика. Гражданите искат политика, която вече не нарушава биоразнообразието и екосистемите, както и не вреди на здравето на потребителите, а вместо това гарантира жизнена среда за пчелите и земеделците, а също и здравословна храна и среда за хората. С нашата инициатива ние се ангажираме този вид селско стопанство да стане реалност в цяла Европа.”

Франсоа Вейлерет, Директор на “Поколения на бъдещето” каза: Призоваваме европейските граждани за масова подкрепа на тази инициатива за бързо извеждане от експлоатация на всички синтетични пестициди в ЕС. Надяваме се, че милиони хора скоро ще се присъединят към нашето настояване за забрана на пестицидите, трансформация на земеделието, подкрепа на фермерите в преход и опазване на биоразнообразието.”

Тази кампания се организира от обединение на организации на гражданското общество, работещи в секторите: природозащита, земеделие, здравеопазване и пчеларство. Сред организаторите са European networks Friends of the Earth Europe, Pesticide Action Network (PAN), а също и Munich Environmental Institute, Aurelia foundation (Germany), Générations Futures (France) и GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria.