Полиция

Започва акцията на Пътна полиция „Безопасно лято“

От днес до 31.08.2018 г. започва акцията на Пътна полиция „Безопасно Лято“. Кампанията е във връзка с предстоящия активен туристически сезон, характерен с рязко увеличаване на интензивността на движението и аварийността по основните направления, както и в изпълнение на плана за превантивните кампании на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП. Превенцията е с цел ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през летния период на 2018 г.
В тази връзка е предвидено засилено полицейско присъствие по главните пътища, Прохода на Републиката и участъци с интензивен трафик в област В. Търново. Контролната дейност ще се насочи към установяване на нарушения, пряко влияещи на травматизма на съответната територия. Предвидено е да се активизира контролът по отношение на водачите на велосипеди, мотопеди, мотоциклети, АТВ и пътни превозни средства с животинска тяга. Засилен контрол ще има над фирмите, предоставящи под наем автомобили за недопускане предоставянето на возила на неправоспособни водачи, в т. ч. малолетни и непълнолетни. При установяване на такива случаи закона ще се прилага с цялата си строгост.
В населените места контролът ще се насочи към участъците с изградени пешеходни пътеки, както и на местата с интензивен пешеходен трафик и в районите с наблюдавано неправилно и рисково пресичане на пешеходци.
Всекидневно ще се провеждат специализирани полицейски операции, при които ще се акцентира върху  недопускане на неправилно движение на пешеходци – в населени и извън населени места; правоспособността на водачите; движение на пътни превозни средства с животинска тяга;  двуколесни пътни превозни средства в рамките на населените места;  недопускане управлението на автомобили от водачи, употребили алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози; използването на защитни средства и системи; наличие на сключена  валидна, задължителна застраховка „Гражданска отговорност“;  регистрация на превозни средства и видимостта на регистрационните табели.
Стриктен контрол ще се осъществява и за наличието на валиден винетен стикер на автомобили с чужда регистрация, преминаващи през територията на РБългария.
В периода на кампанията ще се организират и проведат специализирани полицейски операции, съвместно със служителите от ОО “Автомобилна администрация“ – В. Търново, като контролът ще бъде основно върху техническата изправност на автомобилите за обществен превоз на пътници и товари, в т. ч. и при организирани превози на деца, както и за установяване на нерегламентирани превози.
Строго ще се следи и за изпълнението на заповедта на Агенция „Пътна инфраструктура“ за забрана на движението на автомобили по участъци от републиканската пътна мрежа, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона (включително с ремаркета и полуремаркета), селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника, като забраната не важи за автомобили, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.
Активна контролна дейност се предвижда и по спазването на наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за движение на извънгабаритни и/или тежки пътно превозни средства. Специално внимание ще се обръща на извънгабаритната земеделска техника и прикачените към нея инвентар и ремаркета, обозначаването им със светлинна сигнализация и светлоотразителни елементи, наличие на съпровождащи автомобили при необходимост, както и движението на тази техника през тъмната част на денонощието.
Системни проверки ще се извършват на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция, за недопускане и предотвратяване на престъпни посегателства; пътнотранспортни произшествия; възникване на пожари или самозапалване на транспортирания товар. Ефективен контрол ще се осъществява по отношение на техническата изправност на превозните средства, наличието на валидна сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, наличието на валиден винетен стикер, поставен на автомобила и противопожарното оборудване.
Полицейските служители ще проявяват нулева толерантност към нарушителите.
От Пътна полиция – В. Търново апелират в критични ситуации гражданите да подават сигнали към специализираните органи, с цел оказване на професионална и квалифицирана помощ.