Култура

Започват археологическите разкопки на крепостта Трапезица

Три екипа с ръководители проф. Константин Тотев, доц. Мирко Робов и доц. Деян Рабовянов ще работят на терена. Те ще разполагат с по 20 000 лева за проучванията. Съгласно договора с Министерството на културата разкритите архитектурни структури ще бъдат запазвани с полева консервация, т.е. чрез засипване, тъй като средства за реставрация и консервация на новите находки няма. Според арх. Пламен Цанев за съхраняването на откритията в  крепостта средногодишно са необходими по половин милион лева.

„В пълен формат сме благодарение усилията на кмета Даниел Панов, който няколко пъти уреждаше финансирането – чрез служебния министър-председател Марин Райков, през частно финансиране, а тази година се застъпи пред Министерството на културата, за да не изпада югоизточният сектор, където аз работя”, подчерта доц. Мирко Робов. През лятото археологът ще изследва пространството на наоса, строителната хронология, плановите особености и връзката на Църква № 21 е епископския ансамбъл /Църква № 3/.

Екипът на доц. Деян Рабовянов ще прави разкопки за поредна година в южния сектор на Трапезица. Тук се намират голям жилищен квартал, развил се през IX век, и няколко от основните улични трасета на града, свързващи неговите порти. Сред успехите на археолозите е разкритият енорийски храм /Църква № 22/, в чийто олтар бяха намерени реликви и дарове, поставяни там, за да подсилят светостта на мястото. „Надяваме се на интересни експозиционни находки. Ще продължим и проучването на градската среда с откритата миналата година нова главна улица, която свързва югозападната порта с вътрешността на града и с комплекса покрай Църква № 8”, поясни доц. Рабовянов.

Проф. Константин Тотев, който ръководи великотърновския филиал на Националния археологически институт с музей при БАН, ще работи отново в Северния сектор на Трапезица, където миналата година той откри уникален златен кръст реликварий, а в Църква №23 – и добре запазени стенописи, които се реставрират.