Денят Община

Запознаха общинските служители с електронните услуги на НАП

Областният управител проф. д-р Любомира Попова се срещна с директора на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Велико Търново Ивайло Здравков, за да обсъдят електронните услуги, които предлага приходната агенция. На срещата присъстваха и заместник-директорът на ТД на НАП Мариян Кънчев, Сашо Славов, и. д. директор на дирекция „Контрол” и Росица Христова – главен инспектор по приходите в дирекция „Обслужване”.

Електронните услуги са достъпни с квалифициран електронен подпис. Те целят значително облекчаване на обмена на информация между административните органи в страната и като очакван резултат по-бързо и качествено обслужване на граждани и фирми. Услугите са предназначени за всички администрации или на компетентни органи по комплексно административно обслужване. Те бяха представени от експерти на НАП и от директора на агенция пред представители на десетте общини на територията на област Велико Търново. „Въвеждането на повече електронни услуги е част от мерките за намаляване на административната тежест и облекчаване на режимите за работа с гражданите. Предоставяйки възможност за повече електронни услуги, администрацията ще стане по-гъвкава и ще предоставя по-качествени и по-бързи услуги на гражданите, което е и нашата основна цел”, каза проф. Любомира Попова пред представителите на общините.