Образование

Зам.-министър Таня Михайлова откри форум на младите учители

Зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова откри форума на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред нас”. В трето издание участват 70 млади учители от областите Велико Търново, Враца, София и Бургас. В продължение на три дни те ще споделят добри практики и ще отправят послания към институциите. Ще бъдат представени 14 научни разработки, които по-късно ще се публикуват в специализиран сборник.

„Убедена съм, че всеки от вас носи в себе си заряда, който е необходим, за да тръгнеш по пътя на тази професия. Вие сте по-смели, по-склонни да експериментирате, по-непримирими. Именно смелостта, амбицията, креативността – това е зарядът на младостта. Никога не дейте да ходите на работа, продължавайте да ходите на училище, защото всеки ден научаваме нещо ново и за себе си, и  за класа, за ученика, за това как да направиш урока  по-различен, по-добър по-резултатен. Убедена съм, че вие ще разрушите матрицата на статуквото. Вие сте хората, които ще провокират учениците на приложимост на знанията”, подчерта в приветствието си Михайлова.

Зам.-просветният министър, съобщи, че предстои измененията в Закона за професионалното образование и обучение да се обсъдят в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Съгласно проекта 55 професии в 12 направления са обявени за „професии с очакван недостиг на пазара на труда“. Те са в секторите машиностроене, енергетика, транспорт, хранително-вкусова промишленост.

Близо 400 са преподавателите във Великотърновския регион на възраст до 35 години. Всяка година в учебните заведения се назначават около 70 млади педагози, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Розалия Личева. Тя се ангажира в следващия форум да привлече участници и от останалите области на страната.

Добри практики от  Велико Търново представи директорът на общинската дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Пенка Игнатова. Сред тях приемането на помощник-учители в първите групи на детските градини, които по-късно биват назначавани на редовни преподавателски места.

Срещата се организира от РУО, Община Велико Търново и Сдружение „Образователни инициативи 19”.