Образование Община

Зам.-кметът Нейко Генчев: Общината категорично подкрепя развитието на приобщаващото образование

Имате пълната подкрепа на Община Велико Търново в процесите на развитие на приобщаващото образование. Грижата за децата със специални образователни потребности и условията за пълноценния им живот и роля в обществото изисква обединението на всички институции, ангажирани с българската просвета. Нито едно дете не трябва да остане извън системата на образованието. Дете без образование означава човек без бъдеще. Това заяви заместник-кметът на старопрестолния град Нейко Генчев по време на провелата се Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина“.

„Велико Търново е историческата и духовна столица на България. Това признание ще прерасне в специален статут, по чието съдържание вече работим и ще даде ново измерение в облика на града ни. Образованието заема водещо място в това измерение, а Велико Търново дава пример с баланса между иновативните подходи и методи в обучението, прилагани от младите учители, но и опита и експертизата на педагозите с опит“, коментира Нейко Генчев.

По време на конференцията бяха представени добри практики относно приобщаващото образование, ролята на учителя в работата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. Сред участниците от страна на Община Велико Търново бяха също директорите на образователната и социалната дирекция Пенка Игнатова и Росица Димитрова, управители на социални услуги за деца и младежи и др.