Община

Заместник-посланикът на Чехия проведе работна среща в Община Велико Търново

Заместник-посланикът на Чехия в България Ярослав Камас гостува във Велико Търново. Той бе приет от заместник-кмета на старата столица Снежана Данева-Иванова. В разговорите участваха също директорът на дирекция „Проекти и програми“ Мариела Цонева, началникът на отдел „Околна среда“ Мирослава Цонева, експертът от същата структура Нели Любенова. Дипломатът бе придружаван от Мартина Парикова – директор  на Чешката агенция за насърчаване на търговията, както и от Емил Кимак – представител на компания за производство на автобуси и електробуси.

Темите на работната среща бяха свързани с екологията, управлението на отпадъци, пречистването на водите и изграждането на канализационни съоръжения в малки населени места, внедряването на електрически автобуси в обществените превози.

По време на разговорите стана ясно, че чешки компании проявяват интерес към зеленчукопроизводството и овощарството. В тази връзка бе представен новият проект на Община Велико Търново и румънски партньори FairDeal, който предвижда създаване на дигитална платформа за маркетинг и промотиране на занаятчийски и земеделски продукти, бизнес-контакти и директни сделки между производители. Инвестиционното намерение ще бъде реализирано по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020, по приоритетна ос 4 – „Квалифициращ и приобщаващ регион“.

Обсъдена бе и възможността във Велико Търново да бъдат тествани нови модели електрически автобуси, произвеждани в Чехия. Общината вече работи по създаването на проект за интегриран градски транспорт, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Една от мерките предвижда именно пускането на електробуси.