Община Полиция

Заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер ще посети с. Балван

Днес от 14,00 ч. заместник-министър Бернер  и двама експерти от Министерството на вътрешните работи и спорта на Федерална Република Германия, работещи по направление „Превенция, ще гостуват в с. Балван.

Гостите, придружени от директора на Областната дирекция на МВР-Велико Търново ст.комисар Димитър Машов, ще разгледат Центъра за превенция и спорт и ще се запознаят с дейността му. Те ще гостуват и на Дома за възрастни хора и Клуба на пенсионера в селото, където част от темите на разговорите ще обхващат превенция на измамите. В рамките на посещението зам.-министър Бернер и германският гост ще посетят и Областната дирекция на МВР във Велико Търново