Община

Заместник-кметове и експерти от Велико Търново и Бургас споделиха опит и добри практики

Заместник-кметове и експерти от общините Велико Търново и Бургас проведоха обмениха опит и споделиха добри практики в сферите на финансите, икономиката, културата, образованието, младежките дейности и спорта. За целта делегация от общинската администрация в крайморския град гостува в Старата българска столица.

Гостите бяха приети от заместник-кметовете на Велико Търново Снежана Данева-Иванова /финанси/, Ганчо Карабаджаков /хуманитарни дейности/, проф. Георги Камарашев /строителство и устройство на територията/, от председателя на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов. Делегацията от Община Бургас бе ръководена от заместник-кметовете Красимир Стойчев /финанси, бюджет и икономика / и Йорданка Бенова-Ананиева /култура и образование/.

В работната среща участваха директори на общински дирекции, заедно с десетки експерти и специалисти от двете общини. Обсъдени бяха конкретни местни политики, инициативи и проекти, както и методите за справяне с различни казуси. Участващите в дискусията бяха единодушни, че събития от този род подпомагат работата на местната власт, а общините Велико Търново и Бургас винаги са имали какво да почерпят като полезен опит и идеи една от друга.